Brandmeldinstallaties Elektrototaal BV

Een brandmeldinstallatie is gericht op het detecteren van brand en het initiëren van passende actie. Het bestaat uit een samenstel van onderdelen, waaronder rookmelders, handmelders en slow-whoops.
Een automatische brandmeldinstallatie laat de aanwezigen in een gebouw via optische signalen en geluidssignalen weten dat het gebouw moet worden geëvacueerd in het geval van brand of een ander noodgeval. Ook kan de installatie een alarmering verzorgen bij een externe ontvanger, zoals de brandweer, en kan ze systemen in werking stellen die de verspreiding van vuur en rook beperken of helpen voorkomen.