ONTRUIMINGSINSTALLATIES
HEKWERKINSTALLATIES
WERKTIJDREGISTRATIE
CAMERAREGISTRATIE

BESTURINGSTECHNIEK
AANDRIJFTECHNIEK
PLC BESTURINGEN
GEREEDSCHAPSKEURINGEN

LICHTINSTALLATIES
KRACHTINSTALLATIES
ONTWERPTEKENINGEN
ZONNEPANELEN

Elektrische Installaties Elektrototaal BV

Een elektrische installatie is het bij elkaar horende geheel van elektrische apparaten, aansluitingen en verbindingen, die zich kunnen bevinden in gebouwen, voertuigen, schepen, vliegtuigen, etc.
De elektrische installatie van een woning omvat naast het zich in de meterkast bevindende materieel van de verdeelinrichting, alle zaken die hierop zijn aangesloten zoals: buizen, kabels, leidingen, schakelaars, wandcontactdozen, verlichtingsarmaturen, machines, toestellen en al hetgeen wat nodig is om deze apparaten te voorzien van elektrische energie.
De huisinstallatie is aangesloten op het netwerk van een elektriciteitsleverancier. Dit netwerk, ook wel lichtnet genoemd, is op haar beurt weer aangesloten op een elektriciteitscentrale.
De voedingskabel van de leverancier is aangesloten op de huisaansluitkast waarin zich een of meerdere hoofdveiligheden (hoofdzekeringen) bevinden. Van hieruit gaat de voeding via de kilowattuurmeter, die het energieverbruik meet, verder naar de verdeelinrichting (groepenkast). Hier wordt de elektrische energie verdeeld in groepen en beveiligd door middel van een smeltveiligheid of een installatieautomaat.
De kilowattuurmeter kan uitgevoerd zijn als dubbeltariefmeter, deze registreert apart de elektriciteit die overdag of ‘s nachts wordt afgenomen. Hiermee probeert de leverancier het verbruik te spreiden.